Upadłość konsumencka a temat winy w niewypłacalności

Oglądając fora o tematyce finansowej i pożyczkowej coraz to nagminniej możemy się natknąć na pytanie, co to jest upadłość konsumencka. W tym zwięzłym artykule będę się starać rzucić ociupinę światła na przedmiotowe zagadnienie. W prostych słowach możemy, bowiem mówić o przeprowadzeniu bankructwa. Instytucja ta była znana już wcześniej w polskim systemie prawnym, jednakże do tej chwili mogły z niej korzystać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. spółki akcyjne). Aktualnie (a dokładniej z końcem grudnia 2009 roku) o obwieszczenie upadłości mogą się starać również osoby indywidualne - konsumenci.

Jednak, żeby upadłość konsumencka stała się faktem każda jednostka, która się o nią stara musi spełnić szereg przesłanek. Wstępnie należy uwidocznić, że jesteśmy niewypłacalni (znaczy to, że ze swoich zarobków nie jesteśmy w stanie spłacać naszych comiesięcznych zobowiązań - doskonały przykład osób, które wzięły wiele zadłużeń i kwoty rat przewyższają pozyskiwane dochody). W dalszej kolejności w treści uzasadniania wnioski, jaki będziemy wnosić w sądzie musimy wskazać, iż zadłużenie powstało bez naszej ewidentnej winy, np. padliśmy ofiarą przestępstwa finansowego albo pożyczek z lichwiarskim procentem.

Upadłość konsumencka to zagadnienie rzeka i przy zobacz tutaj teraz wnoszeniu odpowiedniego wniosku jest konieczna specjalistyczna sprawdz moja strone wiedza. Wobec tego odpowiednim rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kompetentnego pełnomocnika w osobie mecenasa lub radcy prawnego.

Upadłość konsumencka to kapitalne wyjście dla rzeczywiście każdej jednostki, która stała się niewypłacalna. Do niedawna, albowiem z możliwości ogłoszenia bankructwa mogły skorzystać tylko podmioty zajmujące się wykonywaniem działalności gospodarczej. Natomiast od końca grudnia 2009 r. taką szansę mogą mieć także osoby indywidualne- konsumenci. Przez przedłożone regulacje do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasz kraj dołączył do państw Europy Zachodniej gdzie takie mechanizmy funkcjonowały już z dużym powodzeniem od z tego zrodla mnóstwa lat.

Jak podkreślają, bowiem eksperci z branży pożyczkowej i bankowości problem niespłaconych zadłużeń narasta w naszym państwie od dużej liczby lat. Bezspornie nie możemy nie pamiętać o starożytnej regule prawa, która mówi, iż umów trzeba dotrzymywać aczkolwiek z 2-giej strony powinno się również wziąć pod rozwagę sytuację, osób nadmiernie przekredytowanych, które nie mają realnych szans na spłatę swoich zobowiązań. Taki stan rzeczy recenzja natomiast generuje to, że uciekają one ze swymi dochodami do szarej strefy. Jestem przekredytowany - jak poradzić sobie z chwilówkamiRozwiązaniem, tym samym w takim wypadku jest upadłość konsumencka.Bardzo często, bowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt lub też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna wyprzedać resztkę swojego majątku, aby całość długu została umorzona. Całość, albowiem sprowadza do tego, iż upadłość konsumencka przydatne zrodlo gwarantuje dłużnikowi „nowe” życie, bez zadłużeń, bez przytłaczających telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez egzekucji komorniczej.

Write a comment

Comments: 0