Co musimy wiedzieć, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Śledząc fora przejsc do mojego bloga o problematyce finansowej i pożyczkowej coraz nagminniej możemy się natknąć na pytanie, co to jest upadłość konsumencka. W tym zwięzłym paragrafie będę się starać rzucić nieco światła na przedmiotowe zagadnienie. W nieskomplikowanych słowach możemy, bowiem mówić o przeprowadzeniu bankructwa. Pożyczki parabankowe są strasznie drogie - jak wyjść z pętli chwilówkowejInstytucja ta była znana już uprzednio w rodzimym systemie prawnym, jednak do tej pory mogły z niej skorzystać tylko i wyłącznie podmioty prowadzące firmę (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Aktualnie (a dokładniej od końca grudnia 2009 roku) o obwieszczenie upadłości mogą się starać również osoby indywidualne - konsumenci.Aczkolwiek, aby upadłość konsumencka stała się faktem każda jednostka, która się o nią stara musi wykonać szereg przesłanek. Po pierwsze należy wykazać, że jesteśmy niewypłacalni (znaczy to, iż ze swoich dochodów nie jesteśmy w stanie spłacać naszych comiesięcznych deklaracji - klasyczny przykład jednostek, które wzięły wiele zobowiązań i kwoty rat przewyższają pozyskiwane zarobki). W następnej kolejności w treści uzasadniania wnioski, jaki będziemy składać w sądzie Nasza strona musimy wskazać, że zadłużenie powstało w sposób przez nas niezawiniony, np. padliśmy ofiarą przestępstwa finansowego albo pożyczek z lichwiarskim procentem.

Upadłość konsumencka to problem rzeka i przy składaniu stosownego wniosku potrzebna jest fachowa wiedza. Wobec tego słusznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kompetentnego pełnomocnika w osobie mecenasa lub radcy prawnego.

Upadłość konsumencka to idealne rozstrzygnięcie dla rzeczywiście każdej jednostki, która jest niewypłacalna. Stosunkowo niedawno, bowiem z możliwości ogłoszenia bankructwa mogły korzystać jedynie podmioty pałające się prowadzeniem działalności gospodarczej. Ale już od końca grudnia 2009 r. taką możliwość mogą mieć również osoby indywidualne- konsumenci. Poprzez przedłożone przepisy do ustawy przydatne zrodlo o prawie upadłościowym i naprawczym Polska dołączyła do państw Europy Zachodniej gdzie tego rodzaju rozwiązania działały zajrzyj tutaj już z dużym powodzeniem od mnóstwa lat.

Jak wskazują, bowiem specjaliści z branży ekonomiki i bankowości problem niezwróconych zadłużeń narasta w naszym państwie od wielu lat. Naturalnie nie możemy zapominać o starożytnej zasadzie prawa, jaka mówi, że kontraktów trzeba dotrzymywać jednak z 2-iej strony należałoby również wziąć pod uwagę sytuację, osób nadmiernie przekredytowanych, które nie posiadają faktycznych szans na zwrot swych zobowiązań. Taki stan rzeczy odniesienie z kolei generuje to, iż uciekają one ze swymi dochodami do szarej strefy. Rozstrzygnięciem, wobec tego w takim przypadku jest upadłość konsumencka.

Niesłychanie często, albowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna sprzedać resztkę swojego majątku, aby całość długu została umorzona. Wszystko się, bowiem sprowadza do tego, iż upadłość konsumencka umożliwia zadłużonemu „nowe” życie, bez zadłużeń, bez uciążliwych telefonów od wierzycieli a przede wszystkim bez zajęcia komorniczego.

Write a comment

Comments: 0